Disse Handelsbetingelser gælder for al handel på INSU Rosengårdcentret (”Restauranten”), og regulerer alle forhold mellem dig og os. Aftalerne indgås på dansk.

Når du bestiller en vare på Restauranten og gennem bestillingssystemet WooCommerce i vores hjemmesidesystem, accepterer du at være bundet af disse handelsbetingelser.

Har du spørgsmål til handelsbetingelserne, er du altid velkommen til at kontakte os. Se her hvordan du kommer i kontakt med os på vores kontakt side.

1. Om os
Restauranten (”vi”, ”vores”, eller ”os”) er en virksomhed, der er registreret i Danmark på adressen:

Ørbækvej 75, 5220 Odense SØ, Danmark

Telefon nummer: +45 66 11 12 02

Email: kontakt@insu-odense.dk

2. INSU CLUB Abonnement

INSU Rosengårdcentret ApS (herefter ”INSU Rosengårdcentret”), Ørbækvej 75,  5220 Odense SØ, Odense, CVR-nummer: 40 49 20 11, kontakt@insu-odense.dk stiller mod betaling en abonnementsbaseret rabat- og fordelsaftale til rådighed, som giver vores abonnenter (”Abonnenten”) adgang til forskellige rabat- og fordelsaftaler afhængig af abonnementsvalg. Abonnenten kan vælge mellem et PLATIN-abonnement, GULD-abonnement og et BASIC-abonnement. Alle abonnementer er reguleret af disse abonnementsbetingelser (herefter ”Abonnementsbetingelser”).

2.1    Generelle abonnementsbetingelser

Disse Abonnementsbetingelser gælder for aftaler indgået mellem INSU Rosengårdcentret og Abonnenten og regulerer Abonnentens brug og udnyttelse af INSU CLUB. Abonnenten skal være minimum 18 år og bosat i Danmark for at kunne blive Abonnent af INSU CLUB.

INSU Rosengårdcentret kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, et INSU CLUB abonnement med Abonnenten, hvis Abonnenten tidligere har misligholdt INSU Rosengårdcentrets generelle handelsbetingelser eller nærværende Abonnementsbetingelser.

For at få adgang til INSU CLUB skal Abonnenten læse og aktivt acceptere Abonnementsbetingelserne som er beskrevet i vores Handelsbetingelser, og som der skal accepteres ved tilmelding eller betaling. Den respektive person som hvem den ansvarlige bekræfter disse betingelser, hæfter for de fremtidige lovmæssige krav ifbm. dette medlemskabsforhold.

Det er kun muligt at benytte INSU CLUB fordele i INSU Rosengårdcentreet.

Betaling af alle INSU CLUB abonnementer samt kampagner, foregår i DKK.

Når abonnementet er oprettet, vil INSU Rosengårdcentret fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Abonnenten har oplyst i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 2.3 og 2.4 nedenfor.

Har Abonnenten inden for de seneste 12 måneder haft et INSU CLUB medlemskabs abonnement, og i den forbindelse modtaget vederlagsfrie produkter i form af måltider, gavekort, værdikuponer eller andre kampagnetilbud som følge af indmeldelsen, udløser en ny indmeldelse ikke sådanne yderligere vederlagsfrie produkter og kampagnetilbud ved tegning af nyt INSU CLUB medlemskabs abonnement. Indmeldelsesgaver og kampagnetilbud gælder kun for Abonnenter, der ikke har abonneret inden for de sidste 12 måneder.

BEMÆRK: Du har ved vores eksklusive kampagner en gratis medlemsperiode i dit medlemskab, og denne prøveperiode er enten på 3, 7 eller 9 dage afhængigt af den pågældende kampagne. Du kan til enhver tid afmelde dig abonnement inden prøveperiodens udløb, hvis du manuelt har indmeldt dig medlemskabet og ikke har benyttet dig af nogle af fordelene. Dit abonnement kan kun annulleres inden prøveperioden slutter hvis du IKKE har brugt dit medlemsskab eller rabatten i den gratis periode, og det gælder også vores kampagner og tilbud. Hvis du har benyttet dig af en af vores kampagner eller vores tilbud, eller har inmeldt dig INSU CLUB medlemskab via en af vores produkt kampagner eller tilbud, kan du ikke opsige dit abonnement før din 3 dages gratis medlemsperiode er udløbet da du har benyttet dig af dit medlemskab. Dog vil du ikke yde tab da dette tilbud altid vil være billigere med abonnementsgebyret end normalprisen. Hvis du har haft dit medlemsskab i brug inden den gratis periodens udløb, kan du ikke annullere det før første fornyelse dit medlemsskab.

2.2    Ydelsernes omfang

Mod en månedlig betaling kan Abonnenten tegne et INSU CLUB abonnement og få adgang til nedenstående rabat- og fordelsordning.

  • BASIC: 15 % rabat på bestillinger med minimumsbeløb på 200kr
  • GULD: 20 % rabat på bestillinger med minimumsbeløb på 100kr
  • PLATIN: 30 % rabat på alle bestillinger

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter og gavekort.

INSU CLUB giver Abonnenten adgang til brug af den rabat- og fordelsordning, som Abonnenten valgte ved indmeldelsen. Der gælder følgende maksimum for, hvilket rabatbeløb der kan opnås for hvert køb:

  • BASIC: rabat på køb over 200 kr.
  • GULD: rabat på køb over 100 kr.
  • PLATIN: rabat på all køb

INSU CLUB er et personligt abonnement og kan ikke overdrages til andre eller deles med andre, medmindre INSU Rosengårdcentret giver et udtrykkeligt samtykke hertil.

2.3     Adgang til tjenesterne

Abonnenten skal for at få adgang til INSU CLUB registrere en brugerkonto ved at gå ind på abonnements tilmeldings siden https://insu-odense.dk/insuclub og tilmelde sig derigennem, altså INSU Rosengårdcentret hjemmeside.

INSU Rosengårdcentret må gerne nægte at modtage ordren i restauranterne, idet vores system i visse tilfælde ikke kan håndtere registrering af de fordele, der er tilknyttet SunsetPLUS.

For at få rabatten på ens ordre ved afhentning, skal man vælge betalingsmetoden i checkout ved bestilling, og så vil personalet tjekke om medlemsskabet er aktivt. Hvis medlemsskabet er registreret inaktivt pga. manglende betaling, vil INSU Rosengårdcentret ikke give rabatten ved afhentning.

INSU Rosengårdcentret vil altid guide Abonnenten, så Abonnenten altid får den optimale service.

2.4     Registrering

Abonnenten er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret. Ved oprettelse må Abonnenten kun opgive oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort. 

Ved oprettelse skal Abonnenten angive navn, mailadresse samt kreditkortoplysninger (herefter ”Abonnementsoplysningerne”). Abonnentens oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Abonnenten er ansvarlig for lovlig brug af INSU CLUB.

Hvis Abonnenten får mistanke om ulovlig brug af INSU CLUB, den dertilhørende brugerkonto eller af Abonnementsoplysningerne, skal Abonnenten omgående underrette INSU Rosengårdcentret herom.

3.5     Betaling og samtykke til løbende betaling

Den månedlige pris for brug af INSU CLUB skal betales i henhold til den indgåede aftale mellem INSU Rosengårdcentret og Abonnenten. Prisen vil altid blive oplyst særskilt fra disse Abonnementsbetingelser og inden endelig aftale indgås.

Når Abonnenten har indgået aftale om køb af INSU CLUB, vil betaling for første måned blive trukket fra Abonnentens betalingskort eller via den valgte betalingsmetode, der er tilgængelig. Betaling for efterfølgende måneder bliver trukket automatisk så længe abonnementet er aktivt. Ved at indtaste Abonnentens kreditkort eller andre betalingsoplysninger som led i første betaling, giver Abonnenten samtykke til, at INSU Rosengårdcentret løbende, automatisk og forudgående må trække beløbet fra Abonnentens konto i overensstemmelse med den indgåede aftale og betalingslovens § 82. Abonnenten kan til enhver tid tilbagekalde Abonnentens samtykke til dette. Hvis Abonnenten tilbagekalder samtykket til, at INSU Rosengårdcentret må trække beløbet automatisk, svarer det dog til en opsigelse af INSU CLUB. Abonnenten er under alle omstændigheder altid forpligtet til at sørge for rettidig betaling af skyldige beløb i henhold til indgået aftale. Ved at indtaste betalingsoplysningerne giver Abonnenten yderligere samtykke til, at INSU Rosengårdcentret, som led i en eventuel fremtidig aktivoverdragelse, må overdrage betalingsaftalen til en ny realdebitor i overensstemmelse med betalingslovens § 82.   

Abonnenten forpligter sig til at have tilstrækkelige midler tilgængelige via det valgte betalingsmiddel ved hver betalingsdato. Det er også Abonnentens ansvar, at betalingsmidlet opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende.

2.6    Tilpasning og ændringer

INSU Rosengårdcentret forbeholder sig retten til at ændre prisen for INSU CLUB og andre abonnementsbetingelser, herunder hvis det er nødvendigt som følge af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, ny ejer, ny praksis eller andre markedsforhold. Ændringer skal meddeles Abonnenten pr. e-mail senest tredive (30) dage inden, ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Abonnenten berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Abonnenten ikke opsiger abonnementet aktivt, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Abonnenten, gælder med det samme uden særlig oplysnings- eller opsigelsesret for Abonnenten.

2.7     Frasigelse af fortrydelsesret

Abonnenten har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

Som en betingelse for at indgå aftale om INSU CLUB, er det imidlertid en betingelse, at Abonnenten accepterer, at Abonnenten får adgang til abonnementets fordele og rabatter allerede ved indgåelse af aftale om køb af INSU CLUB, hvorfor Abonnenten fraskriver sig muligheden for at kunne gøre brug af sin fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. Abonnentens accept af at miste sin fortrydelsesret sker også særskilt som en del af sign-on flowet.

2.8     Opsigelse og pause

Abonnenten kan opsige INSU CLUB når som helst og uden begrundelse. Abonnenten vil fortsat have adgang til abonnementet frem til udgangen af indeværende faktureringsperiode (abonnementsmåned), hvorefter adgangen ophører. Forudbetalinger vil derfor ikke blive refunderet, og INSU Rosengårdcentret yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Opsigelse af INSU CLUB skal foretages via vores hjemmeside eller via vores kundeservice. Efter opsigelsesperiodens udløb bortfalder alle rabatter og fordele omfattet af INSU CLUB. 

Abonnenten kan ikke vælge at sætte INSU CLUB på pause. 

2.9     Behandling af personoplysninger

INSU Rosengårdcentret behandler Abonnentens personoplysninger i forbindelse med tilmelding og den efterfølgende brug af tjenesten. For mere information om vores behandling af personoplysninger henviser vi til vores privatlivspolitik, som er tilgængelig via dette link.

3. Betaling
På Restauranten og via bestillingssystemet Woo kan du bestille din takeaway.

Bemærk at alle priser på hjemmesiden er angivet i DKK.

Bemærk at alt på hjemmesiden her er til afhentning som takeaway, og der kan ikke bestilles levering på vores website og vi bringer ikke ud. Vi modtager følgende betalingsmidler:

-Kontanter: tages KUN imod ved afhentning og kan vælges ved bestilling
-Mobilepay
-Danske debitkort: 0%
-Danske kreditkort: 0%

Vi tager imod VISA/Mastercard og MobilePay.
Du får oplyst den endelige pris inkl. gebyr, inden du godkender købet, og der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt.

Beløbet bliver hævet fra din
konto så snart din bestilling er lagt, hvis du betaler med kreditkort ller MobilePay.

4. Priser & afgifter

Hver gang du lægger en vare i din bestilling, bliver totalbeløbet opdateret.

Alle prisangivelser er inklusiv moms, og den samlede pris vil fremgå, når du bestiller take-away.

Det er altid priserne på hjemmesiden, der er gældende, og eventuelle differencer mellem restaurantens egen hjemmeside eller trykte menukort er vi ikke ansvarlige for.

5. Afhentning af take-away

Du kan ved bestilling selv vælge hvornår du vl have din ordre klar til afhentning. Ved eventuelle forsinkelser får du besked via telefon eller email.

6.Sikkerhed ved online betalinger

For at beskytte dine kortoplysninger overføres du til en separat betalingside ved betaling på hjemmesiden. Betalingsløsningen leveres af vores betalingsudbyder Worldline, der er certificeret til at håndtere dine betalingsdata, og som sørger for at alle oplysninger krypteres og sendes via SSL til Worldline. Det betyder, at det kun er Worldline der tilgår dine betalingsdata.

6.2. Kvittering

Når du bestiller din ordre til takeaway, modtager du en ordrebekræftelse på email med en kvittering.

8. Reklamationsret

Der er ikke reklamationsret på vores mad, da den allerede bliver brugt ved afhentning af varen. Det er meget vigtigt for os, at du som kunde er tilfreds med dine køb via hjemmesiden og din generelle oplevelse med brugen af vores services.

Skulle du mod forventning modtage varer, der ikke lever op til standard, skal du som udgangspunkt kontakte restauranten, da vi ikke står for de bestilte varer, men blot formidler din bestilling til restauranten.

Ovenstående gælder naturligvis også, hvis du oplever, at din ordre på anden måde er mangelfuld.

Har du vanskeligheder med at komme i kontakt med restauranten, kan du kontakte vores virksomhed.

9. Fortrydelsesret

Bemærk venligst, at der ingen fortrydelsesret er for bestillinger modtaget på Hjemmesiden. Fra det øjeblik du modtager ordrebekræftelsen, er din bestilling bindende. Dette skyldes, at produktionen/tilvirkningen påbegyndes, allerede fra du har modtaget ordrebekræftelsen. Køb foretaget på hjemmesiden kan altså ikke fortrydes.

10. Gældende lov

For alle tvister og juridiske uoverensstemmelser i henhold til disse handelsbetingelser eller efterfølgende individuelle aftaler, er dansk lov gældende. Hverken den internationale købelov (CISG) eller andre fælleseuropæiske lovgivninger skal finde anvendelse. Ved forbrugeraftaler gælder lovens betingelser uanset, hvor forbrugeren er bosat. Rette værneting skal til enhver tid være København.

Skulle der være foretaget køb af erhvervsdrivende i henhold til disse handelsbetingelser, gælder vores forretningssæde (København) som værneting for juridiske tvister, herunder også vores sædvanlige handelsbetingelser, detail kontrakter, samt bestemmelser vedrørende betaling og regning. Vi kan dog vælge at anlægge sager ved kundens værneting.

11. Oplysning om klagemuligheder

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Den er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Vi håber dog, at du vil tage eventuelle udfordringer direkte med os. Det er hurtigere for dig, og vi er klar ved tasterne, og vil meget gerne hjælpe 🙂

12. Kundeservice

Se her hvordan du kommer i kontakt med vores kundeservice på vores kontakt side

13. Fejl

Der tages forbehold for eventuelle fejl i tekster og priser.

14. Ændringer

INSU Rosengårdcentret forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser uden forudgående varsel.

15. Misbrug

Misbrug vil blive politianmeldt, og IP-adresser anvendt under misbrug vil blive logget med henblik på udlevering til Politiet til eventuel efterforskning.

Vi kan til enhver tid og efter eget ønske vælge at suspendere din brug af hjemmesiden. Dette vil vi som udgangspunkt kun gøre hvis vi har en mistanke om misbrug eller anden uønsket opførsel. Vi er ikke forpligtede til at begrunde en beslutning om suspendering.

16. Sådan handler du hos os

Sådan handler du på hjemmesiden:

Klik på MENUKORT knappen
Vælg de retter du vil bestille ved at trykke “Føj til bestilling”
Indtast dine oplysninger
Du modtager nu en ordrebekræftelse på mail med informationer om din bestilling samt afhentning.
Så simpelt er det! Og nå ja, velbekomme!

17. Kampagner, tredjepartsannoncører og sponsorer

INSU Rosengårdcentret eller insu-odense.dk kan benytte sig af seperate specielle kampagnetilbud med sushi eller læskedrikke, som har forbindelse til indmeldelse af medlemskab, hvilket også vil være tydeligt beskrevet på disse kampagne tilbud. På disse produktkampagner vil det stå tydeligt at du samtidig melder dig ind i INSU CLUB og vil få besked herpå. Hvis du har valgt at tage imod en af disse tilbud, har du ikke mulighed for at afmelde dit medlemskab før din 3-dages  prøveperiode slutter og abonnementet er blevet fornyet, af administrative og retmæssige grunde, hvilket du også bekræfter at sige ja til ved afkrydsning af handelsbetingelser samt benyttelse af tilbuddet. INSU Rosengårdcentret ApS benytter sig af rettigheden til at bruge tredjeparts annoncører til promovering af tilbud og kampagner, hvis det er profitabelt for virksomheden.